Vil forebygge kriminalitet og radikalisering blant ungdom