Folk skal varsles på mobil om katastrofer rammer

foto