Kristin er klar på at det bør være nulltoleranse mot netthets: - Feil at politikere skal måtte "tåle en del"

foto