VGS-elever gikk glipp av 40 millioner kroner i stipend i forrige skoleår

foto