Slik er søkertalla: Flertallet vil ta yrkesfag

foto