Lederen for vegstyret håper å se enden på vegkonflikten: - Dialogen er god nå, det har den ikke alltid vært

foto