Slik er veilederen for barnehagene: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste