- Det skjer heldigvis sjelden større bussulykker, og buss oppleves som et «trygt» transportmiddel. Samtidig er skadepotensialet stort ved usikrede passasjerer dersom uhellet er ute. Budskapet vårt er derfor der det er belte – bruk det, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Belte i buss redder liv

En spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen i viser at omtrent 70 prosent rapporterer selv at de bruker belte i buss.

Bussjåføren anslår at mindre enn halvparten av busspassasjerene bruker belte i bussen når dette er montert.

Det tyder på at beltebruken i buss er altfor lav, og det er derfor viktig å øke både kunnskapen og bevisstheten hos folk generelt om viktigheten av å bruke belte også i buss.

- Det er høy aksept for påbud om bruk av belte i buss, men bevisstheten i øyeblikket er likevel lav. Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre eller deg selv dersom det skulle skje en ulykke, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

I uke 13 kontrollerer Statens vegvesen beltebruk i buss over hele landet.

Prosjektleder for Belte i buss, Ingvild Ryengen-Bjerke, Statens vegvesen. Foto: Henriette E. Busterud