Med iver og pågangsmot skal de igjen skape liv og røre i hyttegrenda - men de har en klar oppfordring

foto