Bil kjørte av vegen - mistenkt for kjøring i ruspåvirka tilstand

foto