Nå er landbruksvegen skiltet med forbudsskilt mot sykling – av villreinhensyn