Staten og bøndene uenige om inntektsvekst

foto
Statens forhandlingsleder Viil Søyland (t.v.) kommer med et tilbud på 10,15 milliarder kroner til Norges Bondelag ved Bjørn Gimming og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Kjersti Hoff. Foto: Stian Lysberg Solum Stian Lysberg Solum / NTB