Om du er fra Syria eller Sør Fron spiller ingen rolle - i korpset disse er med i, er alle like viktige