FTU har en lang tradisjon i å arrangere en ulykkesmarkering for å minnes de som omkom i trafikken året før.

- Det er flere grunner til at vi gjennomfører ulykkesmarkering hvert år. For det første er det for å vise omfanget av ulykker, og gi pårørende en anledning til å møtes for samtale, omsorg og ettertanke, sier Sjur Strand, leder av FTU.

Han understreker at markeringen også skal minne myndigheter og trafikanter om den enkeltes ansvar for at ulykker ikke skjer.

Årets markering på Lesja

Strand understreker at ulykkesmarkeringen også skal minne myndigheter og trafikanter om den enkeltes ansvar for at ulykker ikke skjer.

- På landsbasis omkom 118 personer på vegene i Norge. I Innlandet omkom 13 personer på offentlige veger, noe som gjorde at Innlandet var det fylket med nest flest omkomne i Norge sist år, fortsetter Strand.

Trafikksikkerhetsutvalget gjennomfører ulykkesmarkeringen i samarbeid med en vertskommune og Den norske kirke. I år holdes markeringen i samarbeid med Lesja kommune.

Program for årets ulykkesmarkering i Innlandet:

  • Klokken 17.00: åpent arrangement utenfor Lesja bibliotek med kulturelle innslag og hilsninger fra blant annet fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Etter denne markeringen er det fakkeltog til Lesja kyrkje.

  • Klokken 18.00: Åpen minnemarkering i Lesja kyrkje. Biskop Ole Kristian Bonden, sokneprest Magnus Halle og Lesjaskog sangkor medvirker.

  • Etter gudstjenesten er alle velkommen til åpen samling med bevertning i Tunstugu.