Fronskommunene får beholde mer av inntektene fra konsesjonskrafta

foto