Får flere henvendelser om legevaktordninga - dette ønsker ordføreren å gjøre

foto