Vurderer å isolere beboere ved mottaket på hytter

foto