Befaring langs flomutsatte Givra : - Vi føler oss bondefanget i dette her