Det kan i neste omgang by på problem for kapasiteten i bårehuset. I samband med utbygginga av Sundeim, vil nemleg tilgangen til kjølerom bli avgrensa til bårehuset ved kyrkja.

Stenger Sødorp kyrkje Det blir ingen gudstenester eller arrangement i Sødorp kyrkje mellom oktober i haust og april neste år. Gudstenesta julekvelden må gå i kapellet.

Planlagt stenging

– Dette  er ein problematikk vi jobba med allereie før det vart kjent at kyrkja blir stengt, og det er klart det kan bli utfordringar under ombygginga, når vi stenger vårt kjølerom. Vi har som plan A å bruke bårehuset ved kyrkja, og det er diskutert å leige plass hjå nabokommuner, seier Ellen Baukhol Klidonas, som er verksemdleiar ved Sundheim.

Det er i dag ein kapasitet på tre til fire bårer hjå dei. Ved bårehuset ved kyrkja er det også tre, maks fire båreplassar.

Klidonas har allereie hatt møte med gravferdsbyråa, og skal ha eitt til denne veka.

Ho understrekar at det ikkje er noko avklart i høve til kostnader i samband med frakt eller leige av andre kjølemoglegheiter enno.

– Det  einaste som er sikkert, er at kjøla på Sundheim vil bli borte i ei toårs-periode, seier ho.

Umogleg med to på ein dag

I dag er det slik at to gravferder kan bli gjennomført på ein dag. Den fyrste er då klokka 11:00 på føremiddagen, den andre klokka 13:30.

Vinstra begravelsesbyrå og Bakkens begravelsesbyrå peikar båe på at det blir umoleg å få gjennomført to gravferder på ein dag no, dersom kyrkja blir stengt.

– Det vil bli for stutt tid imellom seremoniane, det vil ta lengre tid når ein skal frakte så mange folk mellom kapellet og kyrkja, seier dagleg leiar i Bakkens begravelsesbyrå, Kjellaug Bakken.

– Eg vonar dei finn ei anna løysing enn å stenge. Eg vil tru det kjem til å ta ein times tid ekstra, seier Liv Vekleenget, dagleg leiar ved Vinstra gravferdsbyrå.

Gjekk bra sist

Kyrkjeverge Aud Haadem meiner derimot det kan gå an. – Det gjekk jo bra den gongen vi måtte stenge kyrkja på grunn av vedlikehald, seier ho.

Ho stadfester at det er gjort avtale med Sør-Fron, om å leige plass i bårehus der, om det skulle bli naudsynt.

I følgje kyrkjeverga har det ikkje skjedd meir i saka sidan Dølen skreiv om den sist.