Her gir vi deg eit attendeblikk på nokre av dei viktigaste sakene frå Dølen i 2015.

Abonnere på Dølen? Bestill abonnement her!

Gålå-konkurs og oppkjøp

Året 2015 starta med nedslåande nyhende for dei som har eit bankande hjerte for Gålå. Gålå Høgfjellshotell var nok ein gong i svært hardt vêr og gjekk inn i det nye året med ei gjeld på 27 millionar kroner. Eigarar og drivarar heldt skuta meir eller mindre flytande nokre få veker inn i det nye året, men 3. februar var det slutt: Gålå as var konkurs. Da begynte ting og skje, og i midten av februar kunne Dølen fortelje at Gålå Eiendom inkludert Gålåvatnet var selt til lokale eigarar, Pål Egil og Solveig Rønn. Med Morten Midtskog på plass som eigar på Gålå høgfjellshotell og nye drivarar med positiv giv i alpinbakken, ser utgangen av 2015 langt ljosare ut enn inngangen når det gjeld Gålå.

Kommunereform

I årskavalkaden i 2014 spådde vi at kommunereforma kom til å bli ei heit potet også i 2015. Ingen spesielt kontroversiell spådom sjølvsagt, og vi fekk rett. Ringebu kommune signaliserte tidleg at dei ønskte ei utgreiing av samarbeid med sørdalskommunane, og i januar arrangerte kommunen innbyggjarmøter i Ringebu og i Fåvang. Styringsgruppa, ført an av Berulf Vaagan frå Venstre, tolka signala frå folket, og innleia samarbeid med Øyer, Gausdal og Lillehammer, med tanke på eventuell samanslåing. Men kongstanken stranda hausten 2015, etter valnederlag og skepsis blant innbyggarane. Nå er det midtdalsalternativet som skal utgreiast. Spørsmålet er kva årskavalkaden for 2015 seier om den saka – det tør vi i alle fall ikkje spå!

Ny E6 og nye moglegheiter

Nå er det berre litt under eitt år til den nye E6en opnar gjennom Midtdalen. Og med ny E6 følgjer som kjent nye moglegheiter. For Vinstras del har den store snakisen blant næringsdrivande og andre bebuarar dei siste åra vore sentrumsutvikling. Mange private initiativ er under utvikling, og alt i alt vil det bli investert for fleire hundretals millionar i Lomoen og Vinstra vest dei neste år. Og kommunen vil også vera med. I februar fortalte Dølen om planane for å utvikle eit Campus Vinstra i området ved Vinstrahallen, ein viktig inngangsport til Vinstra. I desember 2015 var det opent idémøte om planane, som vi nepe har hørt om for siste gong.

Eldreomsorg for framtida

I slutten av februar opna «nye» Sørheim. Nybygg og renovering for til saman 94 millionar kroner vart tatt i bruk av godt nøgde bebuarar. Dølen fekk vera med på omvisning med ein av dei, John Malerbakken, som var svært godt nøgd med både nytt rom og strålande utsikt.

Baksia jubilerte

Å ja da, det er fortsatt liv i Baksia! 40 år med Baksi’-rock ble behørig markert både i Dølen og ikkje minst på Folkets hus på Harpefoss, der Baksia inviterte til bursdagsfest i mars. Dølen var med på festen, men vi ble også med Mr. Baksia, Trond Halle, ut på ski. Etterpå fekk han diplom og appelsin av Dølens journalist. Vel fortjent etter førti år i manesjen!

Andre verdskrigen

Den store forteljinga om andre verdskrig kjem aldri til å slutte å engasjere oss. Heldigvis. 2015 var eit spesielt minneår på mange måtar, sidan det markerte både 75 år sidan krigsutbrotet og 70 år sidan freden. Gjennom fleire artiklar i april og mai fortalte vi historier om heltar og offer frå Midtdalen, som denne historia om flydropp i Ringebufjellet.

Ein ny topp-politikar

Midtdalen har ikkje hatt mange topp-politikarar på nasjonalt plan dei siste åra, med nokre heiderlege unntak. Men i april vart frøningen Kjersti Stenseng valt til ny partisekretær for Arbeidarpartiet. Samtidig fløtte ho heim til Fron, og Dølen portretterte Stenseng på hytta på Gålå helga før det historiske valet på Aps landsmøte. Stenseng kan forøvrig sjå attende på eit innhaldsrikt fyrste halvår i sjefsstolen – partiet hennar gjorde mellom anna eit svært godt kommuneval jamt over.

Kommunevalet – oppkjøring

I månadsskiftet april – mai starta Dølen opp si dekning av det kommande kommunevalet. I god Dølen-ånd valte vi å fokusere på folks meiningar heller enn politikarane sine meiningar i vår dekning. Samtidig med at vi snakka med folk på kafear og på hjørnet, tok vi med oss politikarar ut på lunsjbord og andre møteplassar der folk treffast for å skape dialog. Vi presenterte også alle vallistene, men også her valde vi bort listetoppane til fordel for meir ubeskrivne og mindre omtalte blad i politikken.

Lokalfotballen ruller vidare

Med overskrifta «Grendakampen» på framsida drog Dølen i gang dekninga av fotballsesongen 2015. Det vart ein spesiell sesong her lokalt, med tanke på at det var fem lokale lag i éi og same divisjon. At det er den lågaste divisjonen spelar mindre rolle: Lokaloppgjer på fotballbanen skapar både sunn kniving og samhald. I tillegg har Midtdalen eitt lag i fjerdedivisjon, så 2015 gav mykje å gle seg over for fotballinteresserte midtdølar.

Mytting-roman til TV-skjermen

2014 var eit jubelår for fåvangingen Lars Mytting. Romanen «Svøm med dem som drukner» vart årets store norske romansuksess, og i mai kunne Dølen fortelja at romanen blir TV-serie i regi av den norske stjerneregissøren Morten Tyldum. Og går det som forfattaren sjølv ønskjer blir det filming i Fåvang – kanskje allereie i 2016?

Kyrkjeøkonomi under lupen

Stengt kyrkje? Går det an? Jo da. Fellesrådet i Nord-Fron hamna i økonomisk uføre før dei var halvvegs i 2015, og vedtok å stengje hovudkyrkja, Sødorp kyrkje, for å spare pengar. Saka vekte stor oppsikt, og politikarane fekk sjølvsagt skulda, ganske ufortent. Dølen skreiv om saka fyrste gong i byrjinga av juni, og hadde fleire artiklar om konsekvensane av stenginga deretter. Men stengte kyrkjedører vart det, frå oktober. Da vakna folket, og politikarane ga  etter for presset og bevilga dei ekstra kronene det ville koste å halde ope kyrkja heile året. Så står det att å sjå kva som skjer med kyrkjene i Nord-Fron i 2016 …

Festivalsommaren, del 1

Rondaståk vart arrangert for andre gong i 2015. Festivalen viste med det at den har livets rett, og sette publikumsrekord i finvêret på Kvamsfjellet. Miksen av fjell og god musikk ser ut til å slå an hos både lokalbefolkning og tilreisande. 2016 blir året da Rondaståk for alvor kjem til å kome på alles lepper, ikkje berre lokalt – bookinga av dei såkalla fire store i norsk rock, DeLillos, DumDum Boys, Raga Rockers og Valentourettes, gir garantert den vesle festivalen stor merksemd til sommaren.

Festivalsommaren, del 2

Peer Gynt-stemnet under Iren Reppen som kunstnarisk leiar har fått ei aldri så lita renessanse. Framleis er det Peer Gynt ved Gålåvatntet som utvilsamt er flaggsipet i satsinga, og årets framsyning var i følgje både Dølen og dei fleste andre medium den beste framsyninga på år og dag. I 2016 er det siste sjanse til å sjå Peer i Erik Ulfsbys regi og med Mads Ousdal som Peer.

Flyktningkrisa kom nært innpå oss

Flyktningekrisa i Europa har sette også sitt klåre preg på Dølen hausten 2015. Allereie før sommaren skreiv vi om midtdølar som har kome til kommunane våre i tidlegare flyktningkriser, som den på Balkan på nittitalet. I august vart det klart at Kirketeigen i Kvam vart akuttmottak for flyktningar frå midtausten, og verda og krisa rykka brått nærare. Sidan vart både Gålå høgfjellshotell og Rondablikk på Kvamsfjellet akuttmottak, det sistnemnte ikkje utan bruduljar. Det enda med at eigar Ola Moe avvikla heile akuttmottaket i desember, men framleis har nyeigarane søksmål frå 17 tilsette hengande over seg. I Ringebu vart det etablert omsorgssenter for einslege mindreårige flyktningar på Kløverhagen, og siste ord om flyktningar og asylsøkjarar er neppe skrivi.

Kommunevalet - resultata

Ein kan ikkje laga kavalkade over 2015 utan å nemne sjølve kommunevalet. I september stod det politiske slaget om midtdalskommunane, og for eit slag det vart! Valskrell i Ringebu førte AP og Arne Fossmo til reint fleirtal. Det same skjedde Rune Støstad og AP i Nord-Fron, mens Ole Tvete Muriteigen tvihaldt på klubba og berga seg så vidt i Sør-Fron. Om dei tyre herrane sit som ordførarar i var sin kommune år ved valet om fire år, er derimot ikkje sikkert … Kommunereforma er ein av store sakene dei tre må hanskast med i åra som kjem – i tillegg til ein til tider anstrengd kommuneøkonomi.

Mariannes historie

I siste utgåve av Dølen før jul fortalte vi ei av årets sterkaste historier. Marianne Maurstad frå Skåbu fekk livet snudd da ho for snart to år sidan falt ned frå ein veranda og brakk nakken. Historia om Marianne som nektar å legge seg ned og vil gå att på eigne bein, er eit godt døme på kva som skjer når menneske med sterke historier møter lokalavisa. Slike historier ønskjer vi å gi enda meir av i 2016. Godt nytt avisår!

Abonnere på Dølen? Bestill abonnement her!

2015 var året da debatten om kommunereform for alvor skaut fart. Ein frøning vart partisekretær i AP, flyktningkrisa nådde Midtdalen og det vart valt nye kommunstyre. Foto: Dølen