Elevene ved Skåbu oppvekst bruker ressurser fra lokalmiljøet for å drive verdiskapning, men de har også et globalt blikk og en framtidsretta miljøtanke i sitt entreprenørskap.

Drevne elever

Elevene hadde nylig vært i London og besøkt en skoleklasse de hadde besøk av i Skåbu tidligere i år. Dette utvekslingssamarbeidet ble lokalpolitikerne orientert om, men de fikk også vite mye mer. En og en gikk de seks elevene opp på talerstolen i kommunestyresalen for å fortelle om hvordan de arbeidet og hvilke tanker de hadde om teori, praksis og læring i sitt entreprenørskapsprosjekt. Blant annet hadde de solgt produkter for 5000 kroner i løpet av året, og disse kronene hadde de donert til et godt formål. Entreprenørskapet de fortalte om var imponerende, men like imponerende var den scenevante måten elevene framsto på talerstolen foran kommunstyret. Faktisk mer drevne og sterke og klare enn flere av tilhørerne i salen. Godt entreprørskap skaper tydeligvis ikke bare gode produkter, det gir gode, dyktige folk også.