275.000 kroner deles ut til klokkespel ved Sør-Fron kyrkje

foto