Navnene i familien hans er bundet av tradisjon: - Det er noen tydelige gjengangere

foto