Det er NRK Innlandet som melder dette måndag.

Beredskapen ved sjukehuset på Lillehammer er auka frå og med nyttårshelga. Dette som ei følge av det er mange pasientar og høgt langtidsfråvær blant tilsette.

Det er luftvegsinfeksjonar som dominerer i begge grupper, opplyser NRK.

Dette betyr at sjukehusa opprettar ei kriseleiing og styrkar bemanninga på enkeltområde, slik at pasientar får den hjelpa dei treng.

Beredskapen er også auka på sjukehusa i Elverum, Hamar og Gjøvik.