Skal bygge ut nytt hyttefelt med over 170 tomter

foto