Sammenstøt mellom personbil og melkebilen: Vegen stengt i flere timer