Torbjørn Kvasbø har hatt 200-250 reisedøgn kvart år: - Alle vanskar til side, så har korona gjeve ein god pustepause