Bane Nor fjerna støydempande skog mot jernbanen og E6: - Ikkje krav til støymåling i samband med trefelling

foto