Erik har undervist utallege unge felespelarar: - Eineståande å sjå at ungdommane er så engasjerte

foto