Farlig skoleveg i Sorperoa: Tør ikke å la ungene krysse Skåbuvegen alene til og fra Barhaug skole

foto