Tingretten har dømt selskapet til å betale Kroken vel 2,2 millioner kroner for økonomisk tap.

– Ugyldig oppsigelse

Sør-Gudbrandsdal tingrett slår fast i dommen at oppsigelsen av Geir Kåre Kroken er ugyldig. Derfor er Kroken også tilkjent et ikke-økonomisk tap på 50.000 kroner. I tillegg må Isoterm AS betale Krokens saksomkostninger med 659.000 kroner innen to uker.

30 år i selskapet

Det er en svært omfattende dom tingretten har avsagt på vel 30 sider.

Kroken hadde rundt 30 års virke i selskapet. Han ble ansatt som daglig leder og markedssjef i 2004. Han eide også noen prosenter av aksjekapitalen i selskapet. Han var styremedlem i aksjeselskapet.

Start i fjor vinter

Striden rundt Kroken og hans jobb som daglig leder, startet 8. januar i 2015. Fem dager seinere ble det avholdt et drøftelsesmøte mellom Kroken og Isoterm AS. Han ble da opplyst at styret vurderte å avsette ham som sjef. Det ble særlig lagt vekt på tre forhold, selskapets økonomiske utvikling, tiltak på tvers av styrets anvisninger og besluttninger og innholdet i bekymringsmeldinger fra ansatte i Isoterm.

Ingen grunn

Geir Kåre Kroken anførte en rekke innsigelser i grunnlagene for opppsigelsen. De næmeste dagene hevdet selskapets styre at Kroken selv ønsket en sluttpakke, men hans advokat bestred at det var saklig grunn til å si opp Kroken og inviterte til forhandlingsmøte. Likevel vedtok styret, uten forhandlingsmøte, å si opp Kroken i styremøte 19. januar. 30. januar fikk Kroken oppsigelsen svart på hvitt.

Dermed gikk Geir Kåre Kroken til søksmål mot Isoterm AS, og har nå altså vunnet saken totalt.