Vi har sendt direkte fra Åge Widme sin begravelse - se opptak av seremonien her