Minstekravet er ti minutter utetid i uka: - Vi må være romsligere enn som så, dette er hjemmet deres