Vanskelig for kommunene å skaffe nok smittevernutstyr - felles avtale sikrer lagrene

foto