Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig