Tre veltet over og ødela høyspentlinje i natt - flere uten strøm

foto