Unike kulturminner fra lokal gruvedrift ved Espedalen nikkelverk

foto