Vemund Hagen frå Vinstra har nemleg filma strekninga frå Vinstra-elva til Øyom bru i Ruste med dronekamera. Videoen startar over Vinstra-elva, der bygginga av Vinstersletta bru er i full gang. Denne brua ligg i Lomoen, og går over Vinstra-elva.

Brua blir 126 meter lang og skal ha fire kjørefelt.

Planlagt rasteplass

På strekninga vidare er det mellom anna planlagt rasteplass, akkurat der E6 og Laugen møtest (sjå video) og deretter går side om side.

I desse dagar er det hektisk aktivitet også i sentrale Lomoen, der ny rundkjøring ved Rema 000 er i ferd med å kome på plass. Dette medfører mellom anna omkjøring frå FV 255 og 256.