Gålå Idrettsanlegg har henvendt seg til kommunen og bedt dem gjennomføre en planprosess for å få regulert inn hoppanlegg i Jordalen, med ønske om ferdig anlegg til at Hovedlandsrenn i hopp kan gjennomføres i 2018.

Dette sier planutvalget i Nord-Fron kommune nei til, og ber Gålå Idrettsanlegg gjennomføre en egen, privat reguleringsplan – noe Gålå Idrettsanlegg påpeker at de hverken har økonomi eller ressurser til.

Tid og ressurser

Kommunen, ved rådmannsledelsen, grunngir avslaget blant annet med at kostnaden på mellom 300 og 500 tusen kroner vil gå på bekostning av andre planprioriterte saker, og at den planfaglige kompetansen må brukes på andre prioriterte områder.

De viser også til at Statens Vegvesen antyder krav til vegløsninger som kan komme opp i et tosifra millionbeløp. Rådmannsledelsen ser det som mest hensiktsmessig at planen vurderes i arbeidet med kommende kommuneplan.

Nytt hoppanlegg

Regionrådet krever at anlegget skal forankres i regionalt planverk for midtdalskommune, før det realitetsbehandles.

– Veldig skuffende at ikke Nord- Fron kommune tar denne jobben, vi fikk signal om at de ville det tidlig i prosessen. Dette er en altfor for tung prosess å privatfinansiere for oss, og vil ta alle våre ressurser. Hoppanlegget ligger i regional plan for kultur og idrett, og da er det leit at et privat initiativ blir nedprioritert, sier hopptrener i Sør-Fron idrettslag, Torfinn Scheie til Dølen.

– Hva vil dette medføre?

– Jeg frykter at hoppmiljøet i Midtdalen vil smuldre bort – rekrutteringen likeså. Vi har hatt god rekruttering og produsert utøvere som har prestert og presterer i norgestoppen. Videre satsing fordrer at vi har anlegg som er bra, og avtale vedrørende hopping i Lobakken i Sorperoa går ut om få år. Vi må få en annen løsning før det, sier Scheie.

Til slutt tar vi med at den svært lovende sørfronhopperen Are Sumstad stiller i NM i storbakke på Lillehammer førstkommende tirsdag, der en annen midtdøl, Kristian Brenden er rennleder.

Are Sumstad er en av mange storhoppere miljøet i Midtdalen har fått fram, tross middelmådige anlegg. Tirsdag stiller Sumstad i NM i storbakke på Lillehammer førstkommende tirsdag, der en annen midtdøl, Kristian Brenden er rennleder. Foto: Svein Halvor Moe/arkiv