Jobber på spreng for å finne en løsning for godstrafikken