Varsler strakstiltak og strengere vern av villreinen i Rondane

foto