Kommunene må ta seg av sykere pasienter: – Nedlegging av institusjoner innen psykisk helsevern gir «hull» i tjenesten