Stenger E6 forbi Tretten: - Den midlertidige brua får ett kjørefelt