Fysisk trakassering, dårlig oppførsel og utvist ungdom: Truer med å kutte i åpningstider på ungdomsklubben