Gudbrandsdalen blir virtuell læringsarena om flom og ras

foto
Utfordringer knyttet til ras og flom i Gudbrandsdalen, som her i Kvam, skal synliggjøres med virtuell virkelighet. Foto: Tor Larsen