Gudbrandsdalen blir virtuell læringsarena om flom og ras

foto