Kommunen lager fest for frivillige på en dag da mange frivillige er opptatt med å være frivillig: - Litt merkelig