foto
Ingebjørg kan sjå tilbake på 44 år i tjenesten. Foto: Tobias Bjørkhaug

Som en av Norges lengstjobbende kroppsøvingslærere har Ingebjørg (71) fulgt tusener av elever opp i gjennom livet