Ingebjørg kan sjå tilbake på 44 år i tjenesten. Foto: Tobias Bjørkhaug

Som en av Norges lengstjobbende kroppsøvingslærere har Ingebjørg (71) fulgt tusener av elever opp i gjennom livet

Etter nesten et halvt århundre i læreryrket har Ingebjørg sett hvordan skolen har forandra seg i løpet av årene - hennes fokus har vært på å bygge tillit, både faglig og menneskelig.