Fortsatt nedgang i ledigheten i midtdalen – 123 færre ledige i juni i år enn i fjor

foto