Hund angrep sau innpå Sødorpfjellet – lammet måtte avlives