Har innført nye krav til besøkende ved Sundheim bo- og treningssenter

foto